OCAB-OCBS merk

Het OCAB-OCBS merk werd in het leven geroepen vanuit een effectieve vraag van de ondernemingen, die actief zijn in de wereld van de staal- en aluminiumproductie, om hun competentie ook te laten bevestigen voor die domeinen waar geen kader voor bestaat in de bestaande normen. Deze domeinen betreffen voornamelijk de distributie van de producten en hiermee gepaard gaande het respect van de regels in verband met de traceerbaarheid en de stockage.

Deze processen worden op onafhankelijke wijze nagegaan door OCBS waarna een certificaat kan worden opgesteld ter bevestiging dat de regels en de referentiedocumenten worden nageleefd.

Het OCAB-OCBS merk is daarnaast ook een middel om relevante informatie over de werking van de onderneming te laten bevestigen na een verificatie door een derde partij, bv. informatie met betrekking tot de gegevens van de lasco÷rdinatoren of de gebruikte lasprocessen.