Rechtsvorm
Vereniging zonder winstoogmerk. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 06 oktober 1977 onder nummer 8815/77.

Huidige statuten: laatste door de Algemene Vergadering van 11 juni 2021 gewijzigde tekst, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2021.

Historiek en doelstellingen
Het OCBS (Organisme voor de Controle van gewapend BetonStaal) werd in 1977 opgericht door de volgende stichtende leden :

De Algemene Vergadering van 30 juni 1991 verwelkomde :

De Algemene Vergadering van 30 juni 1994 verwelkomde:

De Algemene Vergadering van 11 juni 2021 verwelkomde:

Het OCBS is de instelling die het merk BENOR beheert in de sector van de stalen producten voor beton.

De opdracht van het OCBS en de met zijn werking verwante keuringsinstellingen bestaat erin de overeenkomstigheid met de Belgische normen te verzekeren van de producten die het BENOR-merk mogen dragen.

De opdracht van het OCBS omvat eveneens de opstelling van akkoorden van wederkerigheid met de nationale instellingen in het buitenland.

Een akkoord met KIWA (Nederland) werd ondertekend op 23.12.1986. Het werd herzien op 30.10.1992.

Een akkoord met AFCAB (Frankrijk) werd ondertekend op 11.01.1989. Het werd herzien op 25/04/2009.

Een akkoord met DIBt (Duitsland) werd ondertekend op 12.12.1991.

Het OCBS verzekert eveneens de opvolging van het product tijdens de distributiefase tot op het ogenblik van de levering aan de klant.

Het OCBS houdt zich aan de in de NBN EN ISO/IEC 17065-norm gestelde vereisten en coördineert zijn acties met deze die worden gevoerd door gelijkaardige instellingen binnen de Europese Gemeenschap met het oog op de totstandkoming van de Eenheidsmarkt.