Kwaliteitsbeleid

Het OCBS verzekert het beheer van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten voor beton, ingevolge het mandaat bekomen van de vzw BENOR, overeenkomstig de eisen van de artikelen 6 en 7 van het Algemeen Reglement voor het beheer van het BENOR-merk (uitgave 2013).

Deze sector omvat actueel 4 productiegebieden met name:

Sinds 1977 verzekert het OCBS het beheer van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten, ingevolge dit mandaat volgens de eisen van het nu geldende Reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk.

Voor verschillende bouwproducten en door beslissingen van de Belgische Staat en van zijn bevoegde Minister, is het OCBS genotificeerd bij de Europese Commissie als aangemelde instantie voor de Europese Verordening (EU) 305/2011 met betrekking tot het in de handel brengen van bouwproducten. Bijgevolg voert het de taken uit voorzien door deze Verordening om fabrikanten van bouwproducten toe te laten hun prestatieverklaring op te stellen en de CE-markering op hun producten aan te brengen.

Voor bovenstaande certificatie-activiteiten is het OCBS geaccrediteerd door de onafhankelijke accreditatie-instelling BELAC na een grondige audit gebaseerd op internationaal erkende eisen. Dit is het formele bewijs niet enkel van de technische competentie van OCBS, maar ook van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Het OCBS garandeert dat de producten waarvoor het BENOR, CE en OCAB-OCBS certificaten heeft afgeleverd, gecontroleerd worden overeenkomstig de geldende normen. Het verzekert eveneens de periodieke uitgave van de lijsten van certificaathouders.

Met het oog op het beter beheersen van de interne problemen inzake de kwaliteitszorg, heeft het Bestuursorgaan in zijn zitting van 15 mei 1991 beslist de OCBS-organisatie aan te passen om te voldoen aan de voorschriften van nationale en internationale normen van de kwaliteitszorg.

Er wordt speciale aandacht geschonken aan de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van zowel het OCBS als van zijn toeleveranciers, hiervoor doet het Bestuursorgaan het nodige om te voldoen aan de eisen van de betrokken normen teneinde het beheer van de merken waarvoor het OCBS verantwoordelijk is te verzekeren in de sector van de bouwproducten. Het verplicht zijn medewerkers, waaronder de keuringstellingen, tot hetzelfde.