Algemene Vergadering Technische Bureaus
Bestuursorgaan Keuringsinstellingen
Relaties Ledenlijst

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de organisatie. Zij vormt de hoogste macht van de organisatie. De bevoegdheden worden geregeld in artikel 21 van de statuten. De werking ervan wordt beschreven in de artikels 20 tot 30 van de statuten.

go to top


Bestuursorgaan

De organisatie wordt beheerd door een Bestuursorgaan, bestaande uit ten minste 5 personen en ten hoogste 11 personen, verdeeld over de vier categorieën van leden. Al hetgeen door de wet of de statuten niet is voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan. De werking ervan wordt beschreven in de artikels 12 tot 19 van de statuten.

De bevoegdheden van het Directiecomité, voorzien in punt 5 van de NBN EN ISO/IEC 17065 norm, worden verzekerd door het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan kiest onder de beheerders een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter, belast met het dagelijks beheer van de organisatie. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan. De Voorzitter stelt aan het Bestuursorgaan voor het advies in te winnen van experten in specifieke domeinen, dit in functie van de dagorde.

go to top


Relaties

De onderlinge relaties tussen de verschillende organen en adviescommissies worden beschreven in het kwaliteitshandboek.

go to top


Technische bureaus

Vier Technische Bureaus worden opgericht m.b.t.:

Zij bestaan uit:

De Kwaliteitsverantwoordelijke kan eveneens deelnemen aan de vergaderingen van de Technische Bureaus om na te gaan of de procedures waarvan sprake in de NBN EN ISO/IEC 17065 - norm worden gevolgd.

De Technische Bureaus hebben ten doel:

De werking van deze Technische Bureaus wordt beschreven in het kwaliteitshandboek.

go to top


Certificatiecomité

Het Certificatiecomité bestaat uit vijf leden van het Bestuursorgaan, van wie minstens vier de openbare en private bouwheren vertegenwoordigen; het wordt door de Voorzitter van het Bestuursorgaan voorgezeten.

Het Certificatiecomité neemt op zich:

De werking van het Certificatiecomité wordt beschreven in het kwaliteitshandboek.

go to top


Keuringsinstellingen

De keuringsinstellingen worden door het Bestuursorgaan gekozen. Zij zijn aan het OCBS gebonden door een overeenkomst van onderaanbesteding. Zij krijgen de opdracht alle taken uit te voeren die betrekking hebben op:

De keuringsinstellingen maken hun dossier voor beslissing over aan het Certificatiecomité, na eventueel advies van het Technisch Bureau.

go to top


Ledenlijst

AGORIA
A. Reyerslaan 122 - 1200 BRUSSEL

CONFEDERATIE BOUW
Lombardstraat 34 - 42 - 1000 BRUSSEL

GROEPERING VAN IJZERHANDELAARS VAN BELGIË (BELMETAL)
Woluwelaan 46/7 - 1200 BRUSSEL

GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES
Avenue de la Liberté 19 - L 2930 LUXEMBOURG

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
Lambermontstraat 8 - 1000 BRUSSEL

INFRABEL
Frankrijkstraat 85 - 1060 BRUSSEL

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
Brussel Mobiliteit
Lazarusplein 2 - 1035 BRUSSEL

STAALINDUSTRIE VERBOND
Ravensteinstraat 4 - 1000 BRUSSEL

EXECUTIF REGIONAL WALLON
Travaux Publics
Avenue Gouverneur Bovesse 29 - 5100 JAMBES

SECO
Hermeslaan 9 - 1000 BRUSSEL

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Administratie Ondersteunde Studies en Opdrachten
WTC Toren 3 - 13de verd. Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL

go to top