CE-certificatie

OCBS werd door de Belgische Staat erkend als aangemelde instelling voor het uitvoeren van taken in het kader van de Europese Verordening (EU) 305/2011 en is in die hoedanigheid bij de Europese Commissie geregistreerd onder notificatienummer 1148 voor volgende producten, verder aangeduid als betrokken producten:

Deze mandaten werden aan het Europese Comitť voor Normalisatie (CEN) verleend door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie in verband met de tenuitvoerlegging van de Europese Bouwproductenrichtlijn.

De artikels van de betrokken normen die in de Bijlage ZA ervan worden aangehaald, voldoen aan de eisen van het mandaat. De bijlage ZA bevat de lijst van essentiŽle kenmerken en de van toepassing gestelde systemen van beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid. In functie van het geldende systeem moet beroep gedaan worden op een aangemelde instantie die taken uitvoert die kunnen leiden tot het afleveren van een certificaat, op basis waarvan de fabrikant dan kan overgaan tot het opstellen van een prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering op zijn producten.

Deze aanmelding van het OCBS bij de Europese Commissie door de Belgische Staat is gebeurd op basis van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2014.

Onderstaand overzicht kan worden opgesteld op basis van de mededelingen van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad :

Referentienummer en titel van de norm

Datum van inwerkingtreding van de norm als geharmoniseerde Europese norm

Einddatum van de coŽxistentieperiode

EN 40-5:2002,
Stalen lichtmasten

01.02.2003

01.02.2005

EN 40-6:2002,
Aluminium lichtmasten

01.02.2003

01.02.2005

EN 40-7:2002,
Composiet Lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

01.10.2003

01.10.2004

EN 10025-1:2004,
Warmgewalste producten van constructiestaal

01.09.2005

01.09.2006

EN 10080:2005,
Lasbaar betonstaal

Afschaffing

Afschaffing

EN 10088-4:2009,
Roestvaste staalsoorten
voor constructief gebruik

01.02.2010

01.02.2011

EN 12899-1:2007,
Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - 
Deel 1: Verkeersborden

01.01.2009

01.01.2013

EN 1090-1:2009,
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

01.01.2011

01.07.2014


">