<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
  CE-Markering
     

OCBS werd door de Belgische Staat erkend als certificatie-instelling voor de CE-markering en als dusdanig bij de Europese Commissie genotificeerd in verband met de volgende producten, verder aangeduid als "betrokken producten":

 • Notificatie nr: CE 1148Staal voor beton volgens mandaat M/115, geharmoniseerde normen van de reeksen
  EN 10080 en EN 10138 (systeem 1+),
 • Bouwstaal volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks
  EN 10025 en EN 10088-4 (systeem 2+),
 • Lichtmasten voor openbare verlichting volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de reeks
  EN 40 (systeem 1),
 • Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 14399 (systeem 2+).
 • Vast opgestelde, verticale verkeerstekens volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de reeksEN 12899 (Systeem 1).
 • Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 1090 (Systeem 2+).


Deze mandaten werden aan het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) verleend door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie in verband met de tenuitvoerlegging van de Europese Bouwproductenrichtlijn.

De artikels van de betrokken normen die in de Bijlage ZA ervan worden aangehaald, voldoen aan de eisen van het mandaat. De overeenstemming met deze artikels geeft een vermoeden van geschiktheid aan het bouwproduct, dat in de norm wordt behandeld. Dit leidt tot de afgifte van overeenstemmingsattesten en verklaringen van overeenstemming, documenten die volgens het geldende systeem van overeenstemmingsattesten voor het betrokken product zijn opgesteld.

Deze notificatie wordt aan het OCBS verleend door de Belgische Staat ter uitvoering van de wet van 25 maart 1996 toegekend houdende uitvoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn van 21 december 1988.

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad :

Referentienummer en titel van de norm

Datum van inwerkingtreding van de norm als geharmoniseerde Europese norm

Einddatum van de coëxistentieperiode

EN 40-5:2002,
Stalen Lichtmasten

01.02.2003

01.02.2005

EN 40-6:2002,
Aluminium Lichtmasten

01.02.2003

01.02.2005

EN 40-7:2002,
Composiet Lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

01.10.2003

01.10.2004

EN 10025-1:2004,
Warmgewalste producten van Constructie staal

01.09.2005

01.09.2006

EN 10080:2005,
Lasbaar betonstaal

Afschaffing

Afschaffing

EN 10088-4:2009,
Roestvaste staalsoorten
voor constructief gebruik

01.02.2010

01.02.2011

EN 14399-1:2015,
Verbindingen met hoge voorspanning
in staalconstructies
Deel 1: Algemene eisen

01.01.2006

01.10.2007

EN 12899-1:2007,
Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - 
Deel 1 : Verkeersborden

01.01.2009

01.01.2013

EN 1090-1:2009,
Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - 
Deel 1 : Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen

01.01.2011

01.07.2014

Reglementen: