<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
  Afbuigtrekproef

Bepaalde toepassingen van spanbeton leiden tot multi-axiale belastingen van het voorspanstaal.

Het gedrag onder multi-axiale belastingen van de 7-draadstrengen met een nominale diameter van minstens 12,5 mm wordt gekenmerkt door het gedrag van die wapeningen bij de afbuigtrekproef volgens NBN EN ISO 15630-3. De weerstand van de strengen wordt door de parameter D gemeten.

Het BENOR-merk classificeert deze strengen op twee niveaus: D 20 of D 28.

De waarde D 20 (D < of = 20 %) wordt normaal voorgeschreven bij strengen, die gebruikt worden in voorspansystemen of als opgebogen voorspanwapeningen in de prefab-industrie.

 
     

.............................................................................................................................................................................................