<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
  Keuringsinstelligen
     

De keuringsinstellingen worden door de Raad van Bestuur gekozen. Zij zijn aan het OCBS gebonden door een overeenkomst van onderaanbesteding. Zij krijgen de opdracht alle taken uit te voeren die betrekking hebben op:

.het voorafgaandelijk onderzoek van de aanvrager
.de regelmatige controles bij de licentiehouder.

De keuringsinstellingen maken hun dossier voor beslissing over aan de Raad van Bestuur, na eventueel advies van het Technisch Bureau.