<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
  Certificatie
     
 
Inleiding
  Benor Reglementen
  Benor Technische Voorschriften
   
 

Inleiding

Het OCBS voert op dit ogenblik certificeringactiviteiten uit :

 • in de betonstaalsector op de niveaus van de productie, de bewerking en de verdeling.

  • Het betreft vijf verschillende domeinen :
   - geribde staven en walsdraad
   - geribde koudvervormde draden
   - gelaste netten
   - tralieliggers
   - mechanische verbindingen

 • in de voorspanstaalsector op het niveau van de productie.
 • in de sector van de lichtmasten en verticale verkeerstekens.
 • in de sector van het uitvoeren van bouwelementen.
Het OCBS certificeert in het kader van de toekenning van de merken BENOR (België), CE (Europa)en OCAB-OCBS.

Het OCBS vertegenwoordigt België in CONSCERT.

Het OCBS mag eveneens technische goedkeuringen bestuderen en afleveren voor niet-genormeerde producten in de betonstaalsector alsmede de verbindingsprocédés van deze elementen.

...............................................top......................................................................................................................................

BENOR Reglementen

Algemene Reglementen   Bijzondere Reglementen   Toepassingsreglementen

BENOR vzw

279

270

502

515

 271

 

 281

 282

 

 283

 

 289

 

 

 292

G06

 

 345

GPC02

 

 346

 

 

 413

 

 

 418

 

 

500

 

 

501

 

 

551

 

 

585

 

 

592

 

 

606

 

 

 

 

 

625

 

 

501+592word

 

 

 

 Lijsten

Omzendbrieven

...............................................top......................................................................................................................................

BENOR Documenten

  De PTV (Technische Voorschriften) zijn bijkomende documenten voor de Certificering.

Normen PTV
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 314
-  
-