Certificatie
     
 
Inleiding
  Lijst van Benor Reglementen*
  Lijst van Benor Technische Voorschriften*
                                * Download uit tafel hieronder
 

Inleiding

Het OCBS voert op dit ogenblik certificeringactiviteiten uit :

 • in de betonstaalsector op de niveaus van de productie, de bewerking en de verdeling.

 • Het betreft vijf verschillende domeinen :
  - geribde staven en walsdraad
  - geribde koudvervormde draden
  - gelaste netten
  - tralieliggers
  - mechanische verbindingen
 • in de voorspanstaalsector op het niveau van de productie.
 • in de sector van de lichtmasten en verticale verkeerstekens.
 • in de sector van het uitvoeren van bouwelementen.
Het OCBS certificeert in het kader van de toekenning van de merken BENOR (België), CE (Europa)en OCAB-OCBS.

Het OCBS vertegenwoordigt België in CONSCERT.

Het OCBS mag eveneens technische goedkeuringen bestuderen en afleveren voor niet-genormeerde producten in de betonstaalsector alsmede de verbindingsprocédés van deze elementen.

...............................................top......................................................................................................................................

BENOR Reglementen

Algemene Reglementen   Bijzondere Reglementen   Toepassingsreglementen

BENOR vzw

279

270

502

515

 271

IAF MD 4:2018

 281

 282

Safety Provisional Measures

 283

 

 289

 

 

 292

G06

 

 345

GPC02

 

 346

 

 

 413

 

 

 418

 

 

500

 

 

501

 

 

551

 

 

585

 

 

592

 

 

606

 

 

 

 

 

625

 

 

501+592word

 

 

 

 Lijsten

Omzendbrieven

...............................................top......................................................................................................................................

BENOR Voorschriften (PTV)

  De PTV (Technische Voorschriften) vullen de Belgische normen aan.

Normen PTV
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 314
-  
-