<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
  Nuttige adressen
     
 
NBN
BENOR vzw
SPW - Direction des structures métalliques
SPW - Direction des structures en béton
Vlaamse Overheid
INFRABEL 
SECO
 
 

.............................................................................................................................................................................................

NBN - Bureau voor Normalisatie
Jozef II-straat 40/6 - 1000 BRUSSEL

Telefoon : 02/738 01 11
Telefax : 02/733 42 64

...............................................top.......................................................................................................................................

Vereniging voor het beheer van het merk BENOR
Lombardstraat 42 - 1000 BRUSSEL                                     www.benor.be                  

Télefoon : 02/511 65 95
Telefax

: 02/514 18 75

...............................................top.......................................................................................................................................

SPW - Service Public de Wallonie
Direction Générale Opérationnelle Routes et Bâtiments DG01
Département des Expertises Techniques
Direction des structures en béton
Rue Côte d'Or 253 - 4000 LIEGE
(Mevr. PIRON)

Telefoon : 04/231 63 13
Telefax : 04/234 64 64

...............................................top.......................................................................................................................................

Vlaamse Overheid
Mobiliteit en Openbare Werken
Technisch Ondersteunende Diensten

Expertise Beton en Staal (Betonstructuren)
Virginie Lovelinggebouw - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 83 - 9000 GENT
(dhr. MEEKELS)

Telefoon : 09/276 13 00

...............................................top.......................................................................................................................................

INFRABEL - Directie Infrastructuur & Aankopen
Afdeling I-I.53 - Sectie 64
Frankrijkstraat 85 - 1060 BRUSSEL

(dhr. VAN DE VELDE)

Telefoon : 02/525 43 82
Telefax : 02/525 33 46

...............................................top.......................................................................................................................................

SECO s.c.
Aarlenstraat, 53 - 1040 BRUSSEL
(dhr. DE BLAERE)

Telefoon : 02/238 22 11
Telefax : 02/238 22 61

...............................................top.......................................................................................................................................

SPW - Service Public de Wallonie
Direction Générale Opérationnelle Routes et Bâtiments DG01
Département des Expertises Techniques
Direction des structures métalliques
Rue Côte d'Or 253 - 4000 LIEGE
(dhr. MASSART)

Telefoon : 04/231 63 12
Telefax : 04/231 64 64

...............................................top.......................................................................................................................................