<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
 

Juridische structuur

     
FIRMANAAM
O C B S                                                                               
Ravensteinstraat 4
1000 BRUSSEL

Telefoon : 02/509.14.09
Telefax   : 02/509.14.00
 

............................................................................................................................................................................................

RECHTSVORM
Vereniging zonder winstoogmerk. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 06 oktober 1977 onder nummer 8815/77.

Statuten: laatste door de Algemene Vergadering van 11 maart 2016 gewijzigde tekst,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2016.

HISTORIEK EN DOELSTELLINGEN
Het OCBS werd in 1977 opgericht door de volgende stichtende leden :
  - de Belgische Staat
  - Ministerie van Openbare Werken
  - de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  - het Verbond van Belgische Hoogovens en Staalfabrieken
  - de "Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises"
  - de Federatie van de Ondernemingen der Metaalverwerkende Machinebouw-, Elektrotechnische en Kunststofverwerkende Nijverheid
  - de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf
  - het Controlebureau voor de Veiligheid van het Bouwwezen
  - de Groepering van Ijzerhandelaars van België.
De Algemene Vergadering van 30 juni 1991 verwelkomde :
 • het Waalse Gewest
 • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
De Algemene Vergadering van 30 juni 1994 verwelkomde:
 • het Vlaamse Gewest.
Het OCBS is de instelling die het merk BENOR beheert in de sector van de stalen producten voor beton.

De opdracht van het OCBS en de met zijn werking verwante keuringsinstellingen bestaat erin de overeenkomstigheid met de Belgische normen te verzekeren van de producten die het BENOR-merk mogen dragen.

De opdracht van het OCBS omvat eveneens de opstelling van akkoorden van wederkerigheid met de nationale instellingen in het buitenland.

Een akkoord met KIWA (Nederland) werd ondertekend op 23.12.1986. Het werd herzien op 30.10.1992.

Een akkoord met AFCAB (Frankrijk) werd ondertekend op 11.01.1989. Het werd herzien op 25/04/2009.

Een akkoord met DIBt (Duitsland) werd ondertekend op 12.12.1991.

Het OCBS verzekert eveneens de opvolging van het product tijdens de distributiefase tot op het ogenblik van de levering aan de klant.

Het OCBS verzekert eveneens de opvolging van het product tijdens de distributiefase tot op het ogenblik van de levering aan de klant.

Het OCBS houdt zich aan de in de ISO 17065-norm gestelde vereisten ten einde zijn acties te coördineren met deze die worden gevoerd door gelijkaardige instellingen binnen de Europese Gemeenschap met het oog op de totstandkoming van de Eenheidsmarkt.