<<<<<
  OCBS
Kwaliteitsbeleid
Juridische structuur
Gebiede
Gegevens
Nuttige adressen
   
   
  BENOR
Organisatie
Certificatie
Lijsten van de gebruikers
Controle
Laboratoria
Netwerk
Virtuele bezoek
Waarschuwing
Afbuigtrekproef
   
   
  CE
CE-markering
Lijsten CE
   
   
  NIEUWIGHEDEN
 
   
 

Kwaliteitsbeleid

     
Het OCBS verzekert het beheer van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten voor beton, ingevolge het mandaat bekomen van het Comité van het BENOR-merk, overeenkomstig de eisen van de artikelen 10 tot 15 van het Algemeen Reglement voor gebruik en controle van het merk "BENOR" van overeenkomstigheid met de normen (uitgave 2000).
 

.............................................................................................................................................................................................

Deze sector omvat actueel 4 productiegebieden met name:

  • geribde staven en walsdraad
  • geribde koudvervormde draad
  • gelaste wapeningsnetten en tralieliggers
  • voorspanstaal

Sinds 1977 verzekert het OCBS het beheer van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten, ingevolge het mandaat verleend door het Comité van het BENOR-merk, volgens de eisen van het Algemeen Reglement voor gebruik en controle van het merk ‘‘BENOR» van overeenkomstigheid met de normen en de andere geldende documenten die de toekenning van dit merk regelen.

In verband met verschillende bouwproducten en door beslissingen van de Belgische Staat en van zijn bevoegde Minister, is het OCBS genotificeerd bij Europese Commissie om de toelating tot gebruik van de CE-markering en met betrekking tot de certificeringstaken inherent aan deze markering. Deze sectoren bestrijken verschillende productiegebieden en bouwproducten.

Het OCBS garandeert dat de producten die de conformiteitsmerken mogen dragen, vervaardigd en gecontroleerd worden overeenkomstig de geldende normen. Het verzekert eveneens de periodieke uitgave van de lijsten van de gebruikers van het merk.

Met het oog op het beter beheersen van de interne problemen inzake de kwaliteitszorg, heeft de Raad van Bestuur in zijn zitting van 15 mei 1991 beslist de OCBS-organisatie aan te passen om te voldoen aan de voorschriften van nationale en internationale normen van de kwaliteitszorg.

Er wordt speciale aandacht geschonken aan de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van zowel het OCBS als van zijn toeleveranciers, hiervoor doet de raad van bestuur het nodige om te voldoen aan de eisen van de betrokken normen teneinde het beheer van de merken waarvoor het OCBS verantwoordelijk is te verzekeren in de sector van de bouwproducten. Het verplicht zijn medewerkers, waaronder de keuringstellingen, tot hetzelfde.


P. H. BESEM J. DEFOURNY

Kwaliteitsverantwoordelijke

.

Voorzitter van de Raad van Bestuur